Rozvoj chudých regionu Evropské zdravotnické fondy těchto zemí a Programy EU

0
Rate this post

Fondy EU (strukturální fondy, evropské fondy) jsou finanční prostředky Evropské unie, které podporují ekonomiku členských zemí. Vliv m.in. na rozvoj chudých regionů těchto zemí, pokles v nich nezaměstnanosti, zlepšení železniční, automobilové a letecké komunikace. (Ministerstvo Pro Rozvoj 2014-2017) Fondy EU směřují především k realizaci politiky soudržnosti, často nazývané Strukturální politika nebo regionální politika.

Politika soudržnosti, Evropské zdravotnické fondy

Politika soudržnosti (strukturální) je spojena s fungováním Evropského fondu soudržnosti (Coheshion Fund) a strukturálních fondů. Programy EU Fond soudržnosti není formálně součástí strukturálních fondů. Hlavním zaměřením jeho činnosti jsou strukturální transformace, které mají vést evropské projekty v oblasti zdraví k soudržnosti v sociálních a ekonomických aspektech. Fond soudržnosti se zaměřuje na celostátní programy. Strukturální fondy jsou realizovány prostřednictvím regionálních programů působících v rámci jednotlivých regionů. České prostředky jsou vynakládány v českých korunách.

Politika soudržnosti, Evropské zdravotnické fondyCílem politiky soudržnosti je sladit ekonomické a Evropské zdravotnické fondy sociální podmínky ve všech regionech Evropské unie Programy EU.

Formy pomoci EU, veřejná pomoc m.in. dotace, úvěry s nízkou úrokovou sazbou

regionální pomoc se týká podpory nových investic. To přispívá k vytváření nových pracovních míst. horizontální pomoc se týká restrukturalizace podniků, ochrany životního prostředí, výzkumu a vývoje atd. sektorová pomoc, pro automobilový průmysl, stavba lodí, syntetická vlákna „Formy pomoci nalezly svůj výraz ve Fondu soudržnosti, strukturálních fondech, komunitních iniciativách a komunitních programech.“(R. Pavlicki 2014, str.)

Principy fungování strukturálních fondů – central Europe 2013

Princip subsidiarity-každá akce musí být provedena co nejméně, aby byla splněna central Europe 2013 daný úkol. Princip koncentrace-prostředky plynoucí z fondů EU směřují hlavně do nejméně rozvinutých oblastí. Principem programování je kontrola a sledování toho, jak jsou realizovány prostředky pocházející z Evropské unie. Jde hlavně o to, Evropské zdravotnické fondy aby financování podléhalo celému programu regionálního rozvoje, nikoliv samotným jednotlivým projektům nebo Programy EU. Princip koordinace je zaměřit se na klíčové priority, pokud jde o sociální a ekonomickou soudržnost.

Je třeba se zaměřit evropské projekty v oblasti zdraví na regiony s největšími obtížemi. Princip partnerství-orgány EU, národní nebo regionální orgány by měly konzultovat programy pomoci

Princip doplňku-opatření EU jako doplněk k národním veřejným a soukromým prostředkům Princip komplementarity – pomoc EU doplňuje národní evropské projekty v oblasti zdraví (regionální a místní) opatření (B. Rogoda 2009, s. 7)

Principy fungování strukturálních fondů - central Europe 2013

Zdroje financování fondů EU – 0,73 % národního HNP – nebo central Europe 2013 taková část státního příjmu jde do fondů Evropské unie. Tvoří 69 procent rozpočtu Evropské unie, także Programy EU je to největší zdroj financování. Bohatší země jsou povinny přispívat Evropské zdravotnické fondy do rozpočtu Evropské unie více prostředky než země s nižším HNP. V takové situaci se často stává, že země, které přispěly menší částkou, dostávají mnohonásobně vyšší částku financování z Evropské unie. Příkladem takové země je Polsko.

Evropský fond orientace evropské projekty v oblasti zdraví a zemědělské záruky

Příjmy z DPH, z nichž každý stát má povinnost zaplatit Evropské Unii určitou část této daně (je cca. 15% z Evropské zdravotnické fondy celkového rozpočtu Evropské Unie).

Cla na dovážené zboží z jednotlivých zemí mimo Evropskou Unii (také cca. 15% z celkového rozpočtu Evropské unie). Jiné zdroje, například daně, získané od výplaty zaměstnancům, kteří pracují v různých institucích Evropské Unie, nebo sankce, překrytí na podniky, které porušují zákon nebo (1%, které tvoří malou, což je nejmenší podíl rozpočtu Evropské Unie).

Rozdělení fondů EU V rámci fondů EU vznikají nové programy pro tyto roky. Nové programy jsou vytvořeny v průměru každých 6 let, například Programy EU, 2000 – 2006, 2007 – 2013, 2014-2020 a další. V letech 2000 – 2006 bylo pro Polsko vyčleněno cca. 13 mld. v následujících 6 letech více než 67 mld. na realizaci dalšího programu určeného pro roky 2014-2020, Polsko získalo 82,5 mld. eur. central Europe 2013 To je nejvyšší částka evropské projekty v oblasti zdraví, kterou lze financovat mezi členskými státy.

Fondy 2000-2006

  • Evropský fond orientace a zemědělské záruky
  • Evropský Fond Pro Regionální Rozvoj
  • Evropský Sociální Fond
  • Finanční Nástroj Pro Orientaci V Rybolovu
  • Fondy 2007-2013 central Europe 2013

Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je přispět ke snížení disproporcí, ke kterým dochází v regionech. Pomoc je poskytována zejména těm regionům, které zaostávají ve vývoji a mají určité potíže. Hlavní oblasti činnosti EFRR Evropské zdravotnické fondy: podpora investic přispívajících k vytváření udržitelných pracovních míst, rozšíření dopravní infrastruktury, evropské projekty a v oblasti zdraví rozvoj energetického sektoru, podpora ochrany životního prostředí (l. Oręziak 2004, str.).

Evropský sociální fond – objem intervencí fondu zahrnuje pět forem podpory: aktivní formy boje proti nezaměstnanosti, a potírání sociální izolace, rozvoj univerzálního dalšího vzdělávání, zlepšení kádru ekonomiky, odborná revitalizace žen (J. Babiak 2006, str.).

Evropský zemědělský fond pro Programy EU rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro Programy EU rozvoj venkovaEvropský zemědělský fond-je spojen s realizací cílů agrární politiky. Hlavním úkolem je zvýšit výnosy zemědělství prostřednictvím podpory technického pokroku a optimálního využití všech výrobních faktorů (většinou jde o pracovní sílu). Cílem Evropského rybářského fondu je zajistit kontinuitu v oblasti rybolovu a optimální využití této činnosti.

Důležitou otázkou je také ochrana suchozemského a mořského prostředí (související s rybolovem). Fondy 2014-2020 Hlavní fondy na podporu hospodářského rozvoje členských zemí v souladu s cíli strategie Evropa 2020: Evropský Fond Pro Regionální Rozvoj Evropský Sociální Fond, Fond Soudržnosti.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropský námořní a rybářský fond. Cíle stanovené před strukturálními fondy. Na základě reformy strukturálních fondů, která vstoupila v roce 1989, bylo stanoveno pět hlavních úkolů: pomoc ekonomicky zaostalým regionům, pomoc regionům postiženým krachem tradičních odvětví, boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti a (více než 12 měsíců) a začlenění mladých lidí do 25 let na trh práce.

Pomoc dělníkům při adaptaci na technologické změny, strukturální reformy central Europe 2013 v zemědělství pomoc pro zemědělskou půdu. Strategie Evropa 2020 – Strategie Evropa 2020 nahradila Lisabonskou strategii realizovanou v letech 2000-2010. Cílem nové strategie je stále hospodářský růst, nicméně důraz byl kladen a na vyváženost tohoto procesu. To se zaměřuje především na ekonomiku založenou na znalostech, která ekologicky čisté technologie, střídmě располагающую nebo a zdrojů, který vytváří nová pracovní místa, při zachování pozornost k sociální soudržnosti.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno