Central europe programme launches its 4th and last call for project proposals

0
Rate this post

O programu

Program je realizován na území devíti středoevropských zemí: Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Slovinska, Chorvatska a části Německa a Itálie. Řídícím orgánem programu je město Vídeň. Projekty budou realizovány v mezinárodním konsorciu, které musí zahrnovat minimálně tři partnery z různých zemí, z nichž dva sídlí v podporované oblasti.

 • mapa programové oblasti Interreg Central Europe 2021-2027
 • Priority a specifické cíle programu Interreg Central Europe 2021-2027
 • Priorita 1. Spolupráce pro chytrou střední Evropu
 • Posílení inovační kapacity
 • Rozvoj dovedností v oblasti chytré specializace, průmyslové transformace a podnikání

Spolupráce pro zelenější střední Evropu

 • Podpora energetického přechodu pro klimatickou neutralitu
 • Zvyšování odolnosti vůči klimatickým změnám
 • Rozvoj cirkulární ekonomiky
 • Ochrana životního prostředí
 • Zelená městská mobilita

Spolupráce pro lépe propojenou střední Evropu

Zlepšení dopravního spojení ve venkovských a okrajových oblastech. Zlepšení systému řízení spolupráce ve střední Evropě. Posílení systému řízení integrovaného územního rozvoje ve střední Evropě. První výzva k předkládání návrhů skončila 23. února 2022

Fond finančních prostředků, které mají být přiděleny v rámci této výzvy k předkládání návrhů, činí 72 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Míra spolufinancování projektů je až 80 %. Bylo podáno 280 žádostí o dotaci.

Polští vedoucí partneři předložili 24 projektů.

 • Zprávy Evropské unie
 • Projekty Interreg Europa jsou zahájeny

Spolupráce pro lépe propojenou střední EvropuZačíná realizace projektů schválených v první výzvě v rámci programu Interreg Europa 

Všechny aktivity jsou zaměřeny na zlepšování konkrétních nástrojů politiky vybraných jednotlivými partnery. Informace o schválených projektech (téma, rozpočet, doba trvání atd.) a politických nástrojích vybraných partnery jsou k dispozici na webových stránkách programu:

Na ministerském webu programů evropské územní spolupráce je navíc k dispozici seznam polských partnerů v projektech schválených v první výzvě Interreg Europa:  Interreg Europa na Evropském týdnu regionů a měst 2016 Open Days jsou nyní známé jako Evropský týden regionů a měst. Letos se akce uskuteční 10. – 13. října (Belgie). Registrace již probíhá:

Program Interreg Europa bude přítomen v Bruselu, zájemci jsou zváni na tato setkání:
• Tvorba politik ve 21. století;
• Laboratoř pro učení politik: praktické přístupy pro inteligentní a udržitelné regiony;
• Cesty k oběhovému hospodářství ve městech a regionech.

Více informací o jednotlivých setkáních Interreg Europa, která se budou konat v rámci Evropského týdne regionů a měst, je k dispozici na webových stránkách programu:  Zaměstnanci GŘ REGIO o INTERREG Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) připravilo krátké video z vystoupení svých pracovníků, kteří pár slovy vysvětlují, jak chápou podstatu programů Interreg a uvádějí příklady výsledků dosažených díky mezinárodní spolupráci.

Evropská komise vás také vyzývá, abyste si vytvářeli vlastní sdělení. Více informací o tomto lze nalézt na webových stránkách Interreg Europa: