Fyzická aktivita musí být rozložena minimálně na 3 dny

0
Rate this post

Anaerobní cvičení: svaly spalují nejprve glukózu, pak tuky, ale když kyslíku nestačí, dochází k vyčerpání zásob jater a svalů. Energie se rychle spotřebovává a objevuje se únava z kyseliny mléčné (např.: 100 a 200 m, skoky) Odporové cvičení: Činnosti, které využívají svalovou sílu k přesunu závaží nebo práci proti zátěži, která nabízí odpor (např.: zvedání závaží).

CVIČENÍ A CUKROVKA 2. TYPU

Diabetes 2. typu je v podstatě charakterizován inzulínovou rezistencí na úrovni svalových a jaterních buněk, která způsobuje kompenzační hyperinzulinémii (nadbytek inzulínu v krvi) a následně relativní nedostatek inzulínu a hyperglykémii.

Metabolické účinky cvičeníAerobní fyzické cvičení, zvláště pokud je prováděno s mírnou intenzitou a pravidelně, je silným terapeutickým nástrojem v léčbě diabetu 2. typu, protože způsobuje snížení hladiny cukru v krvi prostřednictvím zvýšení svalové spotřeby glukózy.

Na druhé straně odporové fyzické cvičení je účinné v boji proti ztrátě svalové hmoty.
Před zahájením fyzické aktivity vyšší intenzity, než je rychlá chůze, je nutné vyloučit stavy s vysokým kardiovaskulárním rizikem (zejména nekontrolovaná hypertenze) a přítomnost komplikací, které kontraindikují provozování některých cviků z důvodu zvýšeného rizika rozvoje samotné onemocnění (těžká vegetativní neuropatie, těžká periferní neuropatie, preproliferativní nebo proliferující retinopatie a makulární edém, diabetická noha).

Metabolické účinky cvičení

  1. ZLEPŠENÍ GLYKEMICKÉ KONTROLY
  2. ZLEPŠENÍ HYPERTENZE, LIPIDNÍHO PROFILU, HUBNUTÍ / UCHOVÁNÍ TĚLESNÉ VÁHY = PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH NEMOC

OBECNÁ DOPORUČENÍ

• Doporučuje se alespoň 150 minut / týden středně intenzivní aerobní fyzické aktivity (50-70 % maximální tepové frekvence) a / nebo alespoň 90 minut / týden intenzivního fyzického cvičení (> 70 % maximální tepové frekvence).
• Je vhodné zintenzivnit selfmonitoring glykémie před, případně během (pokud cvičení trvá déle než 1 hodinu) a po fyzickém výkonu, aby se předešlo riziku hypoglykémie.

U diabetu 2. typu může u pacientů užívajících sekretagogické léky vzniknout hypoglykémie (viz).

Pohybovou aktivitu provádějte, případně ve společnosti, v chladném a nepříliš vlhkém prostředí, ve vhodné obuvi a sportovním oblečení. Dále je vhodné oznámit svůj zdravotní stav osobám, které nás doprovázejí, a/nebo osobnímu trenérovi, aby si ostatní uvědomili svůj stav a pracovali bezpečně.

• Udržujte dostatečnou hydrataci.

CVIČENÍ A CUKROVKA 1. TYPU

Všechny úrovně cvičení, včetně závodního sportu, mohou provádět osoby s diabetem 1. typu, které nemají žádné komplikace a mají dobrou glykemickou kompenzaci.

Samokontrola hladiny cukru v krvi před, během a po cvičení je důležitá

Epizody hypoglykémie se mohou objevit během, bezprostředně po cvičení nebo mnoho hodin po cvičení. To vyžaduje adekvátní znalosti ze strany pacienta jak o metabolických, tak hormonálních reakcích na cvičení a zvláštní schopnost sebeovládání.

Samokontrola hladiny cukru v krvi před, během a po cvičení je důležitáJe potřeba začít cvičit pomalou a pravidelnou fyzickou aktivitu a naučit se personalizovat tréninky, příjem inzulinu a sacharidů, abyste se navzájem lépe „poznali“ a mohli tak dobře zvládat svou oblíbenou pohybovou aktivitu.

  • OBECNÉ KONCEPCE PRO ZAČÁTEK
  • METABOLICKÁ KONTROLA PŘED CVIČENÍM.

a) Fyzickou aktivitu je vhodné provozovat alespoň 3-4 hodiny po jídle, abyste neprováděli aktivitu při příliš vysoké hladině inzulinu v krvi.

b) Inzulin z jídla, které předchází aktivitě, musí být případně aplikován do břicha (injekce do ramene nebo stehna způsobí zrychlené vstřebávání při pohybu s následným rizikem hypoglykemie) a adekvátní pro cvičenou aktivitu.