Central europe annual conference 2014

0
Rate this post

U příležitosti dvaceti let spolupráce přes hranice zemí střední Evropy vás Společný sekretariát zve k účasti na výroční konferenci programu Interreg Central Europe (21. – 22. září 2017, Berlín).

Pod názvem Interreg spolupracují instituce z mnoha zemí na nadnárodních projektech, vyměňují si postupy a vytvářejí nová řešení pro střední Evropu. O výsledcích této spolupráce si budete moci poslechnout na tématických setkáních:

  • inovace,
  • snížení CO2,
  • přírodní zdroje,
  • kulturní dědictví,
  • doprava a mobilita.

Konference také oznámí zahájení třetí výzvy Interreg Central Europe k předkládání návrhů. Podrobné informace o setkání jsou k dispozici v programu. Doporučujeme vám zaregistrovat se online hned teď!

Součástí propagační kampaně (hashtag: # 20yearsCE) je také kvíz.

O programu Interreg Central Europe 2014-2020

S kým můžete spolupracovat: Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, vybrané regiony Itálie a Německa (podrobné informace v příloze 3 Programu spolupráce).Kdo se může projektů účastnit: ústřední úřady a územní samosprávné celky na všech úrovních, veřejné instituce, instituce a soukromé společnosti s právní subjektivitou, mezinárodní instituce.

Programová témata: inovace, zvyšování konkurenceschopnosti, nízkouhlíkové strategie, přírodní a kulturní zdroje, dopravní spojeníRozpočet programu z ERDF: 246 milionů EUR
Řízení programu: Město Vídeň (Řídící orgán), Společný sekretariát se sídlem ve Vídni (podpora žadatelů, přijímání, hodnocení a monitorování projektů atd.).

Nadnárodní projekty: týkají se klíčových výzev a příležitostí pro danou oblast (analýza SWOT v příloze 5 Programu spolupráce). Například projekt FORGET HERITAGE se týká nevyužívaných historických budov (bývalé továrny, nemocnice, školy, kasárna atd.). Cílem partnerů je vyvíjet inovativní a udržitelná řešení pro ochranu a zhodnocení kulturního dědictví střední Evropy.

Jedním z výsledků projektu má být rozvoj manažerských modelů pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru za účasti firem působících v oblasti kultury a kreativního sektoru. Kromě partnerů z jiných zemí se projektu účastní města Bydhošť a Varšava. Více o projektu.

Kde hledat informace

  • Oficiální webové stránky spravované společným sekretariátem v angličtině (oficiální programový jazyk)
  • Webové stránky ministerstva rozvoje s informacemi v polštině
  • Ministerstvo rozvoje – Národní kontaktní místo programu Interreg Central Europe poradenská pomoc, informační schůzky, podpora při vyhledávání zahraničních partnerů a propagaci polských nabídek, spolupráce se Společným sekretariátem, Centrem evropských projektů (kontrolor výdajů v projektech) atd.

Kde hledat informaceVýroční konference Jihobaltského programu Interreg jako šance na partnerství v projektu

Výroční konference programu South Baltic Interreg 2014-2020 se bude konat 15.-16. listopadu 2016 v Rostocku (Německo). Akce bude skvělou příležitostí k prezentaci vlastních návrhových nápadů a také k hledání partnerů pro projekty plánované k realizaci v rámci Programu.

Během konference, tematické workshopy věnované intervenční logice Programu v oblastech internacionalizace a inovací MSP, udržitelného cestovního ruchu, zelených (ekologických) technologií, udržitelné dopravy, posilování potenciálu lidských zdrojů a budování kapacit pro přeshraniční spolupráci. Účastníci konference budou mít také možnost zhlédnout interaktivní prezentaci výsledků projektů realizovaných ve městě Rostock v předchozí perspektivě Programu 2007-2013. Konference bude probíhat v angličtině.