Dotace rychle přicházejí Dotace EU na zdraví z Evropské fondy pro zdraví

0
62
Dotace rychle přicházejí Dotace EU na zdraví z Evropské fondy pro zdraví
Rate this post

“Miliardy z Unie” jsou bolest ve všech problémech a jediný způsob rozvoje země. Takový závěr lze učinit sledováním v Polsku debaty o dotacích z EU. Z úrovně bezmezné radosti nad mannou však evropské projekty v oblasti zdravístojí za to sestoupit na zem a podrobněji zkoumat vynakládání těchto prostředků. Zde je několik faktů, které uraoptimisté mohou zkazit dobrou náladu.

Miliardy na inovace Evropské fondy pro zdraví a v žebříčcích na dně

V rámci programu měla inovační ekonomika v letech 2007-2013 vynaložit na inovace 10 miliard EUR (přes 40 miliard Kč). I přes čerpané obrovské prostředky patří Polsko mezi nejméně inovativní země Evropy. V žebříčku Global Innovation Index 2014 se umístila na 45.místě – evropské projekty v oblasti zdraví za zeměmi Pobaltí, Českem a Slovenskem a dokonce i Bulharskem a Moldavskem.

Je třeba připomenout, že pouze Evropské fondy pro zdraví hodnocení Global Innovation Index také zdůrazňuje, že i země regionu, které odstartovaly z podobné úrovně před 25 lety, jsou dnes inovativnější. Estonsko bylo klasifikováno jako 24. na 26. místě je Česko  a Lotyšsko na 34.

Je těžké nevidět výhody, které plynou pro polské podnikatele a zemědělce, kteří tímto způsobem financují nákup strojů a zařízení. Problém je, že nakupujeme především vybavení a technologie ze Západu. Vždyť z Německa dovážíme bioplynové stanice nebo solární systémy. Podobně je tomu se zemědělskou technikou. – Testy, připravený nás spolu s polskými orgány, ukazují, že 1 euro, vydané Německem v Polsku v rámci strukturální politiky, 89 centy se vrátí do Německa v podobě zakázek pro německé společnosti.

Miliardy na inovace Evropské fondy pro zdraví a v žebříčcích na dněS tímto aspektem je spojen ještě jeden fakt, který vede k odlišnému pohledu na fondy EU. Dokonce i peníze přidělené evropské projekty v oblasti zdraví dostávají zahraniční podniky. Podle Institutu pro veřejné zakázky získaly v roce 2013 podniky mimo Polsko 704 zakázek v hodnotě zhruba 60 miliard korun.

Podle informací deníku Právo Evropské fondy pro zdraví je v první padesátce největších příjemců programu inovační ekonomiky 11 takových podniků.

Velmi často se stane, že navržené v Polsku domácími inženýry patent dostane do rukou zahraniční mateřské společnosti, které následně polská společnost platí za udělení licence. Prostředky se tak vysávají do zahraničí.

Zahraniční firmy evropské projekty v oblasti zdraví dostávají polské dotace

Hlavní věc-strávit…

V debatě o dotacích EU velmi často převažují částky, které by měly dokazovat naši efektivitu při čerpání těchto peněz. Ale musíme se starat nejen o rychlé, ale Evropské fondy pro zdraví i smysluplné vynaložení získaných prostředků – central Europe 2013.

Peníze z EU, nikoliv skutečné investice do rozvoje, se většinou vynakládají na běžné nebo zbytečné výdaje – nedávno to řekl profesor Jerzy Evropské fondy pro zdraví, který je autorem zprávy evropské projekty v oblasti zdraví “kurz pro inovace”.

Podle dokumentu většina vydaných dotací kromě stimulace poptávky nemá vliv na dlouhodobý vývoj ekonomiky. Podle autorů zprávy tato opatření nezanechávají trvalé účinky a model založený na importu strojů je archaický.

Dotace EU by bezesporu mohly být užitečným nástrojem na podporu polské ekonomiky. Pro zvýšení efektivity jejich vynakládání bychom se však měli více kriticky podívat na stávající praxi. Jsou mezi nimi velmi pozitivní příklady, ale neexistuje žádný nedostatek temnějších stran, o kterých nechceme mluvit. Začněme to dělat, protože je to v našem zájmu.

Zahraniční firmy evropské projekty v oblasti zdraví dostávají polské dotace

Do roku 2020 dostane Polsko z fondů EU 20 miliard EUR podpory na rozvoj firem. Na financování z fondů central Europe 2013se mohou obrátit prakticky všechny malé a střední podniky. Peníze jsou k dispozici v rámci národních a regionálních programů. Vysvětluji, kdo a za jakých podmínek může nárok na peníze.

Před časem nám napsala paní Marta, která se ptala Dotace EU na zdraví na možnost získat dotace z EU na rozvoj společnosti. Naši čtenáři se zajímali o otázky týkající se podání žádostí o investiční a provozní úvěr z regionálního úvěrového fondu.

Opatření EU vytváří pro polské firmy mnoho perspektiv, i když formality s nimi spojené mohou být poněkud složité. Jsem Evropské fondy pro zdraví, kde stojí za to se zeptat na možnosti financování a jaké podmínky je nutné splnit, chcete-li získat další peníze na rozvoj vlastního podnikání.

Zdroje financování podniků z central Europe 2013

Dotace, úvěry a další formy financování podniků z fondů EU ve většině případů pocházejí z pěti základních fondů central Europe 2013. Hospodářský rozvoj členských zemí EU podporuje:

  • Evropský sociální fond (EFS),
  • Fond Soudržnosti, Dotace EU na zdraví
  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR),
  • Evropský zemědělský fond rozvoje venkova (EFRROW),
  • Evropský námořní a rybářský fond evropské projekty v oblasti zdraví (EFMR).

To však není konec. Podporu polským podnikům poskytují také čtyři iniciativy: JEREMIE 2, JESSICA 2, JASPERS a JASMINE. V letech 2014-2020 lze o speciální opatření usilovat i v rámci programů: Horizon 2020, COSME, Creative Europa, ale i Evropské unie.

Zdroje financování podniků z central Europe 2013

Aby bylo možné z těchto dotací EU profitovat, je central Europe 2013 nutné kontaktovat pracovníky informačního centra Evropských fondů i zprostředkovatelské instituce při poskytování podpory získané z fondů EU. Dotace EU na zdraví Informace o aktuálních fondech pro firmy najdete na oficiálních stránkách evropských fondů.

V současné době mohou lidé, kteří Evropské fondy pro zdraví mají vlastní podnikání, využít až 254 příležitostí pro podporu mikropodniků, malých a středních podniků po celém Polsku. Nejvíce v oblasti podnikání a podnikání (investice do infrastruktury, školství, podpora inovací nebo zakládání firem) a na trhu práce a nezaměstnaných. Mějte na paměti,že každá ze soutěží má různé požadavky na žadatelské společnosti, stejně jako různá omezení přijetí.

Dotace EU na zdraví v jednotlivých regionech

V současné době existuje mnoho místních samospráv, které poskytují podporu podnikům. Působící na území všech provincií vypůjčené prostředky, umožňují m.in. užívání investičních, investičních a dokonce i hypotečních úvěrů. Je to zajímavá alternativa central Europe 2013 k komerčnímu půjčování a dalším formám firemního financování.

Úvěry získané od místních zprostředkovatelských institucí jsou ve většině případů vydávány za atraktivnějších podmínek než bankovní úvěry. Je však třeba splnit několik požadavků, aby bylo možné využívat další zdroje pro rozvoj společnosti. Investiční a provozní úvěry, o které nás požádala paní Marta, jsou realizovány m.in Konecká Asociace pro podporu podnikání (KSWP) se sídlem v Kielci.

Jak vypadá nabídka Dotace EU na zdraví? Maximální hodnota úvěru nesmí překročit 1 milion rublů., i když konečná částka závisí na analýze žádosti o úvěr, stejně jako na dostupnosti finančních prostředků. Cílem půjčky může být rozšíření stávajících aktivit, získání počátečního kapitálu a také kapitálu pro zahájení nebo realizaci nových projektů.

Společnost KSWP, která poskytuje investiční a pracovní úvěr, nevyžaduje vlastní příspěvek na tuto investici a maximální doba splatnosti Dotace EU na zdraví je 120 měsíců. Je také možné uložit pokutu při splacení závazku, který nepřesahuje 6 měsíců od poskytnutí dávky.