You are here: DOCUMENTS 2007-2013  >> Country specific information  >> Czech Republic

Czech Republic

The template for national evaluation of the projects is available as download document here.

For further questions related to the preparation of project proposals feel free to contact Mrs. Stella Horvathova (phone: +420 234 154 414, E-Mail: stella.horvathova(at)mmr.cz) or Tereza Tkadleckova (phone: +420 234 154 016, Email: tereza.tkadleckova(at)mmr.cz) from the National Contact Point Czech Republic. 

 

First Level Control requirements (for approved projects):

The Czech Republic has set up a free of charge centralised First Level Control system under the responsibility of the following body:

Centre for Regional Development of the Czech Republic
Administration and Control Department of Objective 3 Projects
Vinohradská 46
CZ-120 00 Praha 2

Responsible person: 
Bc. Lucie Marková

Ing. Markéta Weingärtnerová

Phone: + 420 221 580 227, +420 221 580 253
Fax: 420 221 580 284
Email: markova2(at)crr.cz, weingartnerova@crr.cz

Expenditure of Czech Lead partners and partners will be controlled by the regional office of the Centre for Regional Development from the NUTS II region in which the Czech Lead partner or partner is located.
Contact details of the 8 regional offices are the following:

Pobočka pro NUTS II Praha
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Kontaktní osoba: Petr Barák
Email: barak(at)crr.cz
Phone: +420 221 596 520

Osoba pověřená k podpisu formulářů certifikace:
Petr Barák; barak(at)crr.cz 
Kamila Kaňová; kanova(at)crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Střední Čechy
nám. Míru 9 (Národní dům), 120 53 Praha 2
Kontaktní osoba: Petr Barák or Helena Jelínková
Email: barak(at)crr.cz ; jelinkova(at)crr.cz 
Phone: +420 221 596 520; +420 221 596 556

Osoba pověřená k podpisu formulářů certifikace:
Petr Barák; barak(at)crr.cz 
Kamila Kaňová; kanova(at)crr.cz 

Pobočka pro NUTS II Jihozápad
Karlova 108, 397 01 Písek
Kontaktní osoba: Dagmar Kellnerová or Zdeněk Bína
Email: kellnerova(at)crr.cz; bina(at)crr.cz
Phone: +420 382 211 169; +420 382 211 175

Osoba pověřená k podpisu formulářů certifikace:
Naděžda Burešová, buresova(at)crr.cz
Pavla Bartíková, bartikova(at)crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severovýchod
U Koruny 73, 500 02 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Ivana Doležalová
Email: dolezalova(at)crr.cz
Phone: +420 495 580 412

Osoba pověřená k podpisu formulářů certifikace:
Leoš Macura; macura(at)crr.cz 
Petra Marková; markova(at)crr.cz

Pobočka pro NUTS II Severozápad
Školní 5335, 430 01 Chomutov
Kontaktní osoba: Oldřich Dolejší
Email: dolejsi(at)crr.cz
Phone: +420 474 623 723

Osoba pověřená k podpisu formulářů certifikace:
Jindřich Puchinger; puchinger(at)crr.cz 
Jana Tröglová; troglova(at)crr.cz

Pobočka pro NUTS II Jihovýchod
Novobranská 526/14, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Zuzana Orlová or Simon Vích
Email: orlova(at)ccr.cz; vich(at)crr.cz
Phone: +420 541 212 357

Osoba pověřená k podpisu formulářů certifikace:
Tatiana Mifková; mifkova(at)crr.cz  
Simon Vích; vich(at)crr.cz

Pobočka pro NUTS II Střední Morava
Jeremenkova 40 B, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Ivana Smolková or Ivana Supová
Email: smolkova(at)crr.cz; supova(at)ccr.cz

Phone: +420 587 337 730

Osoba pověřená k podpisu formulářů certifikace: 
Aleš Marousek; marousek(at)crr.cz 
Pavla Pudová; pudova(at)crr.cz

Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko
28. října 165, 709 00 Ostrava
Kontaktní osoba: Irena Kirchnerová
Email: kirchnerova(at)crr.cz
Phone: +420 597 081 428

Osoba pověřená k podpisu formulářů certifikace:
Lumír Ondřejek; ondrejek(at)crr.cz